เว็บไซต์ครูลักษ์ KRULAK.PAGE.TL

ลิขสิทธิ์ Copy right by krulak
 


          
^-^'   เข้าสู่ เว็บไซต์ครูลักษ์.page.tl ทุกท่าน
 รวมลิงค์

กระทรวงศึกษาธิการ

สมศ.

(องค์การมหาชน) สทศ.

สพฐ.

คุรุสภา..สภาครูฯ

สำนักงาน กพ.

สำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักทดสอบการศึกษาแห่งชาติ

สื่อ e-learning

>> กิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์


อบรม poe เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2555 ณ สพท.ศก เขต3

อบรมจัดซื้อจัดจ้าง : เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2555 ณ หอประชุม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
อบรม utq ให้คณะครูสวายสนิท


โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรมและสร้างวินัยให้แก่นักเรียน วันที่ 3-5 ก.ค.2555 ณ วัดสวาย อำเภอปรางค์กู่

รับการประเมินครูดีเด่นประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ( ประจำปี 2555)
ดูแลความความเรียบร้อย นำนร.เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2555 โดยมีจนท.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลสวาย ในการตรวจสุขภาพนร.ทุกระดับชั้น


นำนร.ไปเวียนเทียนที่วัดสวาย เนื่องในวันวิสาขบูชา (1 มิ.ย.55)
ไปอบรม Dmc ที่สพป.ศก.3 (31 พ.ค.55)
รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากนายอภิชาติ ธนะมัย นายอำเภอปรางค์กู่  รางวัลหนี่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ที่โรงเรียนปรางค์กู่

รับรางวัล นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์  นายอำเภอปรางค์กู่  ได้มอบเกียรติบัตรครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในเนื่องวันครู ปี 2552 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 ที่โรงเรียนปรางค์กู่

>> อบรมระบบเครือข่ายควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 6-7 ต.ค. 2551 ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมเครือข่ายควบคุมภายใน ณ สพท.ศก เขต 3 ร่วมกับนายธีรวุฒิ ลาภูตะมะ หัวหน้าฝ่ายพัสดุโรงเรียนบ้านสวายสนิท.

>>ทีมกรรมการตัดสินแอโรบิค เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2551 ได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน  แอโรบิค ช่วงชั้นที่ 1-2  ตามโครงการเวทีวิชาการพัฒนาเด็กอัจฉริยาภาพสู่มาตรฐานสากล ณ โรงเรียนขุขันธ์  โดยมีท่านรองบุญเลิศ เขียนวงศ์ รองฯ ผอ.สพท.ศก เขต 3 มาให้กำลังใจและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ร่วมเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 23-25 ก.ค. 2551 ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมกลุ่มสาระฯ การงานและศิลปะ ร.ร.ในกลุ่ม กพศ. 10  ณ ร.ร.ตูมพิทยานุสรณ์ อ.ปรางค์กู่

ภาพบรรยากาศ การเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของรัฐจังหวัดศรีสะเกษ ณ วัดโนนกุดหล่ม จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 7 - 11 ก.ค. 2551
เข้าอบรม เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2551ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมอบรมการนำผลการประเมินผลสมศ.มาใช้ในสถานศึกษา ณ สพท.ศก เขต 4 อ.กันทรลักษ์
ฟังธรรม ได้นำนร.เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมเทศนา แสดงธรรมโดยพระธรรมฑูต จากอ.ปรางค์กู่ เมื่อวันที่ 5  มิ.ย.2551 ที่ผ่านมา  ณ วัดสวาย อ.ปรางค์กู่  จ.ศรีสะเกษ
เข้าอบรม เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2551ที่ผ่านมาได้เข้าร่วม กิจกรรมอบรมพัฒนาด้านบุคลากร ตามโครงการสพท.ศก 3 สัญจร ที่ร.ร.ปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรม PObec และ Smis ณ สพท.ศก 3 ระหว่างวันที่ 27 - 28 พ.ค. 2551
 

อ่านทั้งหมดคลิกที่นี่ !!  


<อ่าน...นสพ. Online>
ไทยรัฐ      เดลินิวส์      มติชนรายวัน      สยามรัฐ     คมชัดลึก

สรุปผลงานที่ผ่านมา

ปีการศึกษา 2550
- ครูผู้ฝึกสอนชนะเลิศ
การแข่งขันสร้างภาพ
จากเศษวัสดุ 2 มิติ
(ช่วงชั้นที่ 2 )
ระดับกลุ่ม กพศ. 10

- ครูผู้ฝึกสอน
รองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขันสร้างภาพ
จากเศษวัสดุ 2 มิติ
(ช่วงชั้นที่ 2 )
ระดับ สพท.ศก เขต 3

ปีการศึกษา 2551
- ครูผู้ฝึกสอนชนะเลิศ
การแข่งขันสร้างภาพ
จากเศษวัสดุ 2 มิติ
(ช่วงชั้นที่ 2 )
ระดับกลุ่ม กพศ. 10

- ครูผู้ฝึกสอน
รองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขัน
ปติมากรรมนูนสูง
(ช่วงชั้นที่ 1และ 2 )
ระดับกลุ่ม กพศ. 10

- ครูผู้ฝึกสอน
รองชนะเลิศ อันดับ 2
การแข่งขันการวาดภาพ
โดยโปรแกรม Paint
(ช่วงชั้นที่ 1 )
ระดับกลุ่ม กพศ. 10

- ครูผู้ฝึกสอน
รางวัลชมเชย
การแข่งขันการใช้
โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
(ช่วงชั้นที่ 2 )
ระดับกลุ่ม กพศ. 10

- ครูผู้ฝึกสอน
รองชนะเลิศ อันดับ 2
(เหรียญทองแดง)
การแข่งขันสร้างภาพ
จากเศษวัสดุ 2 มิติ
(ช่วงชั้นที่ 2 )
ระดับ สพท.ศก เขต 3
ครูควบคุม
การฝึกซ้อมเพื่อส่งนักเรียน
ไปเป็นตัวแทนกล่ม กพศ10
ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ในห้วข้อ
"การสร้างภาพศิลปะสร้างสรรค์"
ระดับช่วงชั้นที่ 2
ณ สพท.ศก เขต 3

ปี 2555
-ครูฝึกสอนเหรียญทอง การเขียนเว็บไซต์
ชช.2 (ระดับกลุ่ม กพศ12)
-ครูฝึกสอนเหรียญทอง การวาดภาพระบายสี ชช.2 (เดี่ยว)ชช.2 (ระดับกลุ่ม กพศ12)
-ครูฝึกสอนเหรียญเงิน การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติชช.2 (ระดับกลุ่ม กพศ12)
-ครูฝึกสอนเหรียญเงินการวาดภาพระบายสี ชช.2 (เดี่ยว)ชช.2 (ระดับเขต สพป.ศก3)
ข่าวการศึกษา
Today, there have been 1 visitors (10 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=