เว็บไซต์ครูลักษ์ KRULAK.PAGE.TL

ลิขสิทธิ์ Copy right by krulak
 

 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

อบรมการสร้างภาพเคลื่อนไหว 6-8 พ.ค. 2551 ณ สพท.ศก 1   

     

     
 ตัวอย่างผลงาน

อบรมเครือข่ายคอมพิวเคอร์  วันที่ 21-25 เม.ย.2551 ณ สพท.ศก 3
     
เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 6-7 มี.ค.2551 

     

ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 20-22 กุมภาพันธ์ 2551

      

กลับหน้าหลัก

สรุปผลงานที่ผ่านมา

ปีการศึกษา 2550
- ครูผู้ฝึกสอนชนะเลิศ
การแข่งขันสร้างภาพ
จากเศษวัสดุ 2 มิติ
(ช่วงชั้นที่ 2 )
ระดับกลุ่ม กพศ. 10

- ครูผู้ฝึกสอน
รองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขันสร้างภาพ
จากเศษวัสดุ 2 มิติ
(ช่วงชั้นที่ 2 )
ระดับ สพท.ศก เขต 3

ปีการศึกษา 2551
- ครูผู้ฝึกสอนชนะเลิศ
การแข่งขันสร้างภาพ
จากเศษวัสดุ 2 มิติ
(ช่วงชั้นที่ 2 )
ระดับกลุ่ม กพศ. 10

- ครูผู้ฝึกสอน
รองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขัน
ปติมากรรมนูนสูง
(ช่วงชั้นที่ 1และ 2 )
ระดับกลุ่ม กพศ. 10

- ครูผู้ฝึกสอน
รองชนะเลิศ อันดับ 2
การแข่งขันการวาดภาพ
โดยโปรแกรม Paint
(ช่วงชั้นที่ 1 )
ระดับกลุ่ม กพศ. 10

- ครูผู้ฝึกสอน
รางวัลชมเชย
การแข่งขันการใช้
โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
(ช่วงชั้นที่ 2 )
ระดับกลุ่ม กพศ. 10

- ครูผู้ฝึกสอน
รองชนะเลิศ อันดับ 2
(เหรียญทองแดง)
การแข่งขันสร้างภาพ
จากเศษวัสดุ 2 มิติ
(ช่วงชั้นที่ 2 )
ระดับ สพท.ศก เขต 3
ครูควบคุม
การฝึกซ้อมเพื่อส่งนักเรียน
ไปเป็นตัวแทนกล่ม กพศ10
ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ในห้วข้อ
"การสร้างภาพศิลปะสร้างสรรค์"
ระดับช่วงชั้นที่ 2
ณ สพท.ศก เขต 3

ปี 2555
-ครูฝึกสอนเหรียญทอง การเขียนเว็บไซต์
ชช.2 (ระดับกลุ่ม กพศ12)
-ครูฝึกสอนเหรียญทอง การวาดภาพระบายสี ชช.2 (เดี่ยว)ชช.2 (ระดับกลุ่ม กพศ12)
-ครูฝึกสอนเหรียญเงิน การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติชช.2 (ระดับกลุ่ม กพศ12)
-ครูฝึกสอนเหรียญเงินการวาดภาพระบายสี ชช.2 (เดี่ยว)ชช.2 (ระดับเขต สพป.ศก3)
ข่าวการศึกษา
Today, there have been 1 visitors (7 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=