เว็บไซต์ครูลักษ์ KRULAK.PAGE.TL

ลิขสิทธิ์ Copy right by krulak
 


 ^-^'ห้องภาพเก็บตก อบรม /ดูงาน / สัมมนา

รูปภาพประกอบการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ดูงาน

เข้าร่วมอบรมโปรแกรม P-Obec ที่ สพท.ศก. เขต 3

เป็นผู้ช่วยวิทยากร โครงการผู้สื่อข่าวน้อย

ได้รับรางวัลชนะเลิศครูฝึกสอนศิลปะ(การสร้างภาพจากเศษวัสดุ)   ในกิจกรรมงานวิชาการกลุ่ม กพศ. 10

นำนักเรียนไปศึกษาดูงานจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์

ติวเข้มนักเรียนกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ

 

สรุปผลงานที่ผ่านมา

ปีการศึกษา 2550
- ครูผู้ฝึกสอนชนะเลิศ
การแข่งขันสร้างภาพ
จากเศษวัสดุ 2 มิติ
(ช่วงชั้นที่ 2 )
ระดับกลุ่ม กพศ. 10

- ครูผู้ฝึกสอน
รองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขันสร้างภาพ
จากเศษวัสดุ 2 มิติ
(ช่วงชั้นที่ 2 )
ระดับ สพท.ศก เขต 3

ปีการศึกษา 2551
- ครูผู้ฝึกสอนชนะเลิศ
การแข่งขันสร้างภาพ
จากเศษวัสดุ 2 มิติ
(ช่วงชั้นที่ 2 )
ระดับกลุ่ม กพศ. 10

- ครูผู้ฝึกสอน
รองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขัน
ปติมากรรมนูนสูง
(ช่วงชั้นที่ 1และ 2 )
ระดับกลุ่ม กพศ. 10

- ครูผู้ฝึกสอน
รองชนะเลิศ อันดับ 2
การแข่งขันการวาดภาพ
โดยโปรแกรม Paint
(ช่วงชั้นที่ 1 )
ระดับกลุ่ม กพศ. 10

- ครูผู้ฝึกสอน
รางวัลชมเชย
การแข่งขันการใช้
โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
(ช่วงชั้นที่ 2 )
ระดับกลุ่ม กพศ. 10

- ครูผู้ฝึกสอน
รองชนะเลิศ อันดับ 2
(เหรียญทองแดง)
การแข่งขันสร้างภาพ
จากเศษวัสดุ 2 มิติ
(ช่วงชั้นที่ 2 )
ระดับ สพท.ศก เขต 3
ครูควบคุม
การฝึกซ้อมเพื่อส่งนักเรียน
ไปเป็นตัวแทนกล่ม กพศ10
ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ในห้วข้อ
"การสร้างภาพศิลปะสร้างสรรค์"
ระดับช่วงชั้นที่ 2
ณ สพท.ศก เขต 3

ปี 2555
-ครูฝึกสอนเหรียญทอง การเขียนเว็บไซต์
ชช.2 (ระดับกลุ่ม กพศ12)
-ครูฝึกสอนเหรียญทอง การวาดภาพระบายสี ชช.2 (เดี่ยว)ชช.2 (ระดับกลุ่ม กพศ12)
-ครูฝึกสอนเหรียญเงิน การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติชช.2 (ระดับกลุ่ม กพศ12)
-ครูฝึกสอนเหรียญเงินการวาดภาพระบายสี ชช.2 (เดี่ยว)ชช.2 (ระดับเขต สพป.ศก3)
ข่าวการศึกษา
Today, there have been 1 visitors (8 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=