เว็บไซต์ครูลักษ์ KRULAK.PAGE.TL

ลิขสิทธิ์ Copy right by krulak
 

::ผู้จัดทำเว็บไซต์::
ชื่อ : ครูลักษ์  วงค์ขันธ์
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
โรงเรียนบ้านสวายสนิท
ตำบลสวาย  อำเภอปรางค์กู่
การศึกษา ปริญญาตรี 
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
กำลังศึกษาต่อ ปริญญาโท บริหารการศึกษา
ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

++ ประสบการณ์การทำงาน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์  3 ปี
งานแนะแนวการศึกษา
เป็นเว็บมาสเตอร์  เขียนเว็บไซต์ให้กับ
- ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดศรีสะเกษ
- โรงเรียนบ้านสวายสนิท
- เว็บไซต์ส่วนตัว

++ ความสามารถพิเศษ
-คอมพิวเตอร์กราฟฟิค
-ออกแบบ/เขียน/เว็บไซต์
-ซ่อม ติดตั้ง ระบบคอมพิวเตอร์
-งานศิลปะ 
-เขียนป้ายทุกชนิด
-ออกแบบดีไซน์
-งานประดิษฐ์
-ออกแบบสวนหย่อม จัดสวนถาด จัดสวนตู้ปลา
-การเลี้ยงปลาสวยงาม

++ กิจกรรมยามว่าง
- สอนเสริมนอกเวลา
-ศึกษาหาความรู้ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
-เขียนเว็บส่วนตัว
-ปลูกผักไว้ทานเอง (เศรษฐกิจพอเพียง)
-เลี้ยงปลาสวยงาม
-ตกแต่งสวน/จัดสวน/ดูแลต้นไม้
-สอนคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้สำหรับผู้สนใจทั่วไป

++ ปัจจุบัน 


ครูค.ศ.1 โรงเรียนบ้านสวายสนิท
สอนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

กลับข้างบน

สรุปผลงานที่ผ่านมา

ปีการศึกษา 2550
- ครูผู้ฝึกสอนชนะเลิศ
การแข่งขันสร้างภาพ
จากเศษวัสดุ 2 มิติ
(ช่วงชั้นที่ 2 )
ระดับกลุ่ม กพศ. 10

- ครูผู้ฝึกสอน
รองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขันสร้างภาพ
จากเศษวัสดุ 2 มิติ
(ช่วงชั้นที่ 2 )
ระดับ สพท.ศก เขต 3

ปีการศึกษา 2551
- ครูผู้ฝึกสอนชนะเลิศ
การแข่งขันสร้างภาพ
จากเศษวัสดุ 2 มิติ
(ช่วงชั้นที่ 2 )
ระดับกลุ่ม กพศ. 10

- ครูผู้ฝึกสอน
รองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขัน
ปติมากรรมนูนสูง
(ช่วงชั้นที่ 1และ 2 )
ระดับกลุ่ม กพศ. 10

- ครูผู้ฝึกสอน
รองชนะเลิศ อันดับ 2
การแข่งขันการวาดภาพ
โดยโปรแกรม Paint
(ช่วงชั้นที่ 1 )
ระดับกลุ่ม กพศ. 10

- ครูผู้ฝึกสอน
รางวัลชมเชย
การแข่งขันการใช้
โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
(ช่วงชั้นที่ 2 )
ระดับกลุ่ม กพศ. 10

- ครูผู้ฝึกสอน
รองชนะเลิศ อันดับ 2
(เหรียญทองแดง)
การแข่งขันสร้างภาพ
จากเศษวัสดุ 2 มิติ
(ช่วงชั้นที่ 2 )
ระดับ สพท.ศก เขต 3
ครูควบคุม
การฝึกซ้อมเพื่อส่งนักเรียน
ไปเป็นตัวแทนกล่ม กพศ10
ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ในห้วข้อ
"การสร้างภาพศิลปะสร้างสรรค์"
ระดับช่วงชั้นที่ 2
ณ สพท.ศก เขต 3

ปี 2555
-ครูฝึกสอนเหรียญทอง การเขียนเว็บไซต์
ชช.2 (ระดับกลุ่ม กพศ12)
-ครูฝึกสอนเหรียญทอง การวาดภาพระบายสี ชช.2 (เดี่ยว)ชช.2 (ระดับกลุ่ม กพศ12)
-ครูฝึกสอนเหรียญเงิน การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติชช.2 (ระดับกลุ่ม กพศ12)
-ครูฝึกสอนเหรียญเงินการวาดภาพระบายสี ชช.2 (เดี่ยว)ชช.2 (ระดับเขต สพป.ศก3)
ข่าวการศึกษา
Today, there have been 1 visitors (1 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=